10 Haziran 2010 Perşembe

Kurtlar Vadisi Pusu Son Bölüm

Kurtlar vadisi pusu son bölüm,Kurtlar vadisi pusu son bölüm izle,Kurtlar vadisi pusu sezon finali,Kurtlar vadisi pusu sezon finali izle,Kurtlar vadisi pusu son bölümü,Kurtlar vadisi pusu son bölüm full izle,Kurtlar vadisi pusu son bölümde olanlar,Kurtlar vadisi pusu yeni bölüm izle

4 Haziran 2010 Cuma

Kurtlar Vadisi Pusu 85.Bölüm

Kurtlar Vadisi Pusu 85.Bölüm,Kurtlar Vadisi Pusu 85.Bölüm izleKurtlar Vadisi Pusu son bölüm

Oruç, mü’minleri günahlardan sakındırır. Fedakâr olmak vasfını kazandırır. Bunun için Oruç, öncelikle beyinde tutulur. Bu ibâdetin yerine getirildiğini Allah’tan başka kimse de bilmez.

Gecenin yarısından sonra imsak anına kadar olan zaman diliminde sahur denen yemeği yemek Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v)’in sünnetidir. Bu esnada helâl olan her ne olursa olsun yenir ve içilir.

Oruç, akşam namazı kılınmadan önce (varsa) birkaç hurma ve ardından bir miktar su ile açılır. Oruçlu olunduğu süre mü’min yapabildiğince Kur’ân okumalı, hayırseverlik yapmalı, tefekkür etmeli, tezekkür etmeli ve Rabb’ımıza verdiklerinden-vermediklerinden dolayı teşekkür etmeli.

Allah-u Teâlâ, oruç tutanlara sayısız nimetler ve ihsanlar vaad etmiştir. Bu nimetlerden biri, Leyletü’l-Kadr (Güç Gecesi)’dir. Kurallarına uygun oruç tutan her mü’mine, Allah (c.c) bir melek gönderir, onun isteği her ne ise kabul edilir; ikram edilir, ihsan edilir.

Şu husus da kesinlikle bilinmeli ki; Oruç sadece fiziksel sağlığı korumanın en iyi ve en emin yolu değil, ayrıca hudutsuz ruhsal mükâfaatların da kazandırıcısıdır. Bundan dolayı Yüce Rabb’ımız; “Oruç, Benim rızam için yapılır, onun mükâfaatını Ben vereceğim.” buyurmuştur. Rabb’ım mü’min kadın ve mü’min erkekleri oruç mükâfaatını tastamam kazananlardan eylesin…

Kurtlar vadisi pusu 32.bölüm izle

Farz olan oruç, Ramazan ayında tutulan oruçtur. Ramazan, kameri yılın aylarından biridir. Bu ayda Kur’ân-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Zebur adıyla bilinen büyük Kitab’lar indirilmeye başlanmıştır.

Ramazan, kelimesinin gerçek anlamı oruç değildir. Oruç, “İstirahatte olmak” anlamına gelen “sıyam” kelimesinden gelmektedir. Oruç ile insan, yemekten, içmekten, cinsel ilişkilerden uzak kaldığından vücut istirahate çekilir ve organizma yeniden canlanma fırsatı bulur.

Oruç, el, ayak, göz ve bedenin diğer organlarının yanlış hareketlerden alıkonulmasını da sağlar. Oruç, herhangi bir şeytani görüntüden gözleri sakınmayı, faydasız konuşmayı, yanlış oluş, riyâ, müstehcen lâf ve iftiradan uzak olmayı sağlar. Oruçlular konuştuklarında sâdece Allah’ı hatırlarlar. Böyle bir oruç, başkalarından gelen sözleri bile duymamayı gerektirecek kadar katıdır. Şu husus da çok önemlidir. Orucu gayesine ulaşmak için tutanların yedikleri yemek, o toplumdaki en fakir insanların yiyip içtiği yemektir.

Kurtlar Vadisi Pusu 33.Bölüm

Kurtlar Vadisi Pusu 33.Bölüm,Kurtlar Vadisi Pusu son bölüm

Kutsi hadiste: Oruç, Benim rızam için tutulur, onun mükâfatını Ben vereceğim” buyuruyor, Yüce Rabb’ımız.

Oruç; Ay’ın, dönüşüne göre tutulur. Allah’ın rızasını kazanmaktan başka hiçbir nedenle oruç tutulmaz.

Kur’ân-ı Kerim, düşük arzular önlenmedikçe insanın kurtuluşa ulaşamayacağını bildirir. Mürselât suresinin 40-41. ayetleri bu husus ile ilgilidir. Buyuruluyor ki:

“Kim Rabb’inin makamından korkar ve nefsinin hevasından sakınırsa; artık şüphesiz cennet onun için bir barınma yeridir.”

Helâl ve yapılmasına izin verilen şeylerden uzak durmak eylemi, sırf Allah (c.c) rızası için yapılır. Böyle bir eylem insanın kendisini kontrol etmesini güçlendirir. Allah’ın azabından sakınmayı sağlar. Bütün bunlar orucu sağlık nedeniyle yapılan perhizden ayıran özelliklerdir.

Kurtlar vadisi pusu Yeni bölüm

yoğun bir odaklanmadır. Unutmayalım hipnoz yapınla ortam sessiz ve sakin olmalıki çevre uyaranları aşılabilsin. Gördüğünüz gibi hipnoz halk arasında bilinen yaygın bir nanaışla kişiyi bilinçsiz bir uyku transıma geçirip ondan istifade etmek yada tehlikeki işler yaptırmaktan ziyade, bir kişiyi bir konuya odaklayıp ona tedavi ve tedaviye yardımcı telkinler verme sanatıdır. Bildiğiniz gibi doğru telkinleri psikiyatrist ve psilokologların dışında hiç kimseden almak hem doğru değildir. hemde mümkün değildir. Aşağıdaki tıbb rahatsızlık durumlarında kullanılmaktadır;
-Konsantrasyon problemi (ders çalışma , sınavlara hazırlanma) -Uyku bozuklukları -Şişmanlık ve yeme bozuklukları -Sigara bırakma -Fobiler (hayvan, uçak, asansör , yüzme vb) -Sosyal fobi (toplum içinde aşırı heyecanlanma) -Kronik ağrılar -Psikosomatik bozukluklar -Astım -Diş gıcırdatma -Egzema -İrritabl kolon -Alerjisi olan bireylerde anestezi sağlanması -Diş hekimi korkusunun yenilmesi -Operasyon öncesi gerginliğin azaltılması
Aşağıdaki linke tıklayarak bir kişinin nasıl hipnotize edildiğini de görebilirsiniz.

Kurtlar vadisi pusu 24.bölüm izle

Kurtlar vadisi pusu 24.bölüm izle,Kurtlar vadisi pusu son bölüm

uyanamama gibi halk arasında bulunan yaygın inanç yanlıştır. Ayrıca hipnoz edilen kişinin sırlarını kendi istemediği sürece öğrenemezsiniz. Ayrıca bu kişiye istemediği hiç bir şeyi yaptıramazsınız. Halbuki bu gibi durumlar halk arasında yanlış yerleşmiştir. İnsan ön yargı ve sınırlayıcı inançları ile çepeçevre sarılmıştır. Amaç bu koruyucu kalkanı kaldırmaktır. Bu kalkan kalktığında yani bu düşünceler beyni serbet bıraktığında bir konunun mantıklı yada mantıksız olduğunu beyne anlatmak doğal olarak kolaylaşacaktır. Bazıları beni kimse hipnotize edemez deseler de uzman bir hekim kişiyi mutlaka hipnotize edebilir. Burada zihinsel özürlü kişiler veya bunama rahatsızlığı dediğimiz demans hastaları hipnotiz edimeyebilir. Burada amaç kişinin çevreden yahut zihnindeki kalkanlardan sıyrılması ve telikn dediğimiz tıbbi anlamda tedavi veya tedaviye yardım ortamının oluşturulmasıdır. Yani hipnoz

Kurtlar Vadisi Pusu 12.Bölüm izle

TV programı ya da sinema filmi izlerken, tamamen seyrettiğinize dalmışsanız, büyük olasılıkla hipnoza girmişsinizdir. Bu hipnoz ya da hipnoz benzeri durum annenizin ya da eşinizin sizi akşam yemeğine çağırmasını, size bağırana kadar, duyamamanıza neden olur.Örneğin otoyolda araba sürerken bilinç altınız yola konsantre iken siz başka düşüncelere dalarsınız. Etrafınızdakileri belkide duymayacak sevyeye bile gelmiş olabilirsiniz. Burada amaç kiiyi uyutmak değildir. Bilindiği gibi hipnoz eski Yuna Uyku Tanrısı Hipnoz dan gelri. Burada amaç insanın bilinç denilen ve yargılayan beyin bölümünü devre dışı bırakmak ve bunun sonunda belkide sigarayı bırakmak örneğinde olduğu gibi seçcic bir düşüncesini kurgulanmasına ve kalıcı bir iz bırakmasına yardımcı olmaktır. Uzmanlar hipnoz u ehil ve eğitimli kişilerin yapması gerektiğiniz belrtirler. Bir daha